Een zoekbare meerder talige database van evangelische bijbelscholen - en Bijbel, pastorale, theologische en zendings trainings programmas , cursussen en wereldwijde bronnen - die je helpen om de Heer te dienen.

Voorwaarden

 

Algemeen

We bidden dat dit Bestand van Evangelische Opleidingen tot zegen zal zijn van allen die er gebruik van maken, en dat u de hulp en zegen van God ervaart in het volgen van onze Here Jezus Christus.

Een enkel gegeven mag afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Niets van deze site mag opnieuw gepubliceerd of gedistribueerd worden zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen van de MTS. (De Zendings Opleiding Dienst -www.missionarytraining.org )

Geen aanbeveling van cursussen of Aanbieders van opleidingen

Het bestand geeft informatie weer zoals doorgegeven door de scholen/instellingen. Het feit dat een cursus in ons bestand is opgenomen betekent niet noodzakelijker wijze dat we die cursus aanbevelen. Wij kunnen de kwaliteit en het niveau van de verschillende cursussen niet garanderen, noch welke punten er mee gehaald kunnen worden of welk diploma. De organisatie die de cursussen plaatst is verantwoordelijk voor de juiste informatie. De searcher moet er zelf voor zorgen dat alles klopt alvorens een cursus te beginnen.

In het bestand van de Evangelische Zendings Opleiding Dienst zijn uitsluitend die organisaties opgenomen die of lid zijn of deel uit maken van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings Alliantie , de ICETE (Internationale Raad voor Evangelisch Theologisch Onderwijs - www.icete-edu.org) of TOPIC (Internationale Vereniging van Opleiders van Voorgangers –www.topic.us) of op z’n minst een evangelische geloofsovertuiging aanhangen. Organisaties die niet aan deze voorwaarde voldoen mogen hun gegevens niet via onze site publiceren. Alhoewel dit het enige punt is dat we proberen te verifieren, stelt het Bestand voor Evangelische Opleidingen zich niet aansprakelijk voor enige nalatigheid in deze. Iedere school/instelling is zelf aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van hun gegevens.

Aanbieders van opleidingen

Met het vrijgeven van hun gegevens op deze website gaan de scholen/instellingen ermee akkoord dat het Bestand van Evangelische Opleidingen het doorlopende, wereldwijde, kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en patent heeft, en recht op sub- licentie, om deze gegevens te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, hetzij op papier of digitaal, en te vertalen, benevens in enige andere vorm ,direct of in direct, te gebruiken ter distributie van genoemde gegevens. De scholen/ instellingen gaan er ook mee akkoord dat de beheerders en controleurs van deze site het recht behouden een bepaald gegeven te verwijderen, ergens anders te plaatsen of te herschrijven, indien en wanneer zij dit nodig achten.

Het is de verantwoordelijkheid van aanbieders van opleidingen om ervoor te zorgen en ze garandeert ons dat:

  • Het beschikbare materiaal accuraat, waarheidsgetrouw, getoetst, welgevoegelijk en eerlijk is en legaal kan worden gebruikt;
  • Op het materiaal copyright is of bruikbaar is voor de databank ;
  • Het materiaal geen inbreuk maakt op het copyright of andere rechten van elke derde deelnemer;
  • Zij het recht hebben op alle handelsmerken, logo's, merknamen, namen van handelsondernemingen of gegevens over verzekeringen die in het materiaal aan de orde komen;
  • Zij hebben het recht hebben het materiaal te publiceren en landen van cursussen en trainingen te voorzien;
  • Al ons materiaal zonder meer getoetst is op publicatie.

De Scholen/Instellingen gaan ermee akkoord dat al hun informatie in het bestand wordt bewaard en dat de informatie publiek toegankelijk is behalve hun gebruikersnaam aen paswoord. Om veiligheids redenen worden de e-mail addresses ook niet vrijgegeven, ( alhoewel het wel mogelijk is voor searchers om informatie aan te vragen over de verschillende cursussen) . De administratie stelt zich echter niet aansprakelijk voor gegevens die veranderd zijn tengevolge van het ongewenst binnen dringen van derden op deze site.

Deze site werkt met cookies om informatie op een computer bij u te bewaren. Deze cookies zorgen ervoor dat u alle informatie leesbaar op uw scherm krijgt. (bv de taal die u als voertaal voor de site wilt gebruiken). De e-mail adressen worden niet aan andere organisaties doorgegeven; ook worden ze niet vrijgegeven aan personen of groepen die adreslijsten maken.

Deze website wordt aangeboden op basis van 'voor zover beschikbaar'.

Links naar de Derde Partij Sites

Wij hebben geen controle over onze link-sites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van enige link-pagina noch enige andere pagina die niet bij onze site hoort. We geven deze links uitsluitend voor uw interesse, niet omdat we noodzakerwijs accoord gaan met de inhoud.

Giften

Wilt u overwegen een gift over te maken zodat dit werk voort gezet kan worden? Klik ‘Giften’ aan in de index links. Bij voorbaat dank. De Here zegene u.

Lijst van medewerkers en auteursrechten.

 

Copyright © 2006 The Missionary Training Service

 

 

Database ontwerp door: Malcolm Cowen

 

 

Site ontwerp door: Jonathan Capper

 

Juridisch advies uit Fasken Martineau Stringer Saul LLP

 

 

Beelden die afkomstig zijn van Ben Brown