Een zoekbare meerder talige database van evangelische bijbelscholen - en Bijbel, pastorale, theologische en zendings trainings programmas , cursussen en wereldwijde bronnen - die je helpen om de Heer te dienen.

Giften

Wilt u overwegen een gift over te maken zodat dit werk voort gezet kan worden?

Bij voorbaat dank. De Here zegene u.