Menighedsfakultetet

Welcome to Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem akademisk, teologisk forskning og uddannelse. Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. I Norge dannedes Menighetsfakultetet i Oslo i 1908. Her i Danmark fulgte man efter i 1967 med etableringen af Menighedsfakultetet i Aarhus (MF). Siden er MF skridt for skridt blevet opbygget til et akademisk velkvalificeret og veludrustet, privat uddannelsessted med - blandt andet - sin egen bacheloruddannelse i teologi i samarbejde med Unisa. Menighedsfakultetets vision er at uddanne engagerede præster og andre Ordets tjenere til ved Åndens hjælp at virke til menneskers frelse og Guds riges vækst. Dette mål søges opfyldt ved: 1) forskningsbaseret undervisning på grundlag af Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse og med vægtlægning på kirkens aktuelle udfordringer i verden; 2) åndelig og menneskelig prægning af de studerende gennem personlig vejledning og deltagelse i Menighedsfakultetets kristne fællesskab og andagtsliv; 3) ved engagement af de studerende i forskellige grene af menighedens arbejde i studietiden.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • ECTE (Europe)