Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST)

Contact us

Rektorat
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (WBST)
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
ul. Szczytnowska 35-39
Warszawa
04-812
Polska
www.wbst.edu.pl