A searchable multi-lingual database of evangelical Bible colleges - and pastoral, theological and missionary training programmes, courses and resources world-wide - to help you find the training you need to serve the Lord.

Ansgar Teologiske Høgskole

Welcome to Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgarskolen består av to skoler, Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole. Skolen er idyllisk lokalisert på Hånes i Kristiansand med kort vei til sentrum, Hamresanden og Kjevik flyplass. Skolene eies og drives av Det Norske Misjonsforbund, men har en åpen økumenisk profil med ansatte og studenter fra mange kirkesamfunn. Ansgarskolen har sin teologiske identitet i en evangelikal kristendomsforståelse med Lausanne-pakten som basisdokument. Ansgarskolen er i dag landets største frikirkelige/ikke-lutherske utdanningsinstitusjon innen kristendom og teologi. I tillegg tilbyr Ansgar Teologiske Høgskole studier på BA nivå i fagområdene Musikk, Interkulturell forståelse og Psykologi med religion og helse. Ansgar Bibelskole tilbyr ett-årige kurs med fokus på kristen tro, personlig utvikling og ledelse samt fordypning i ett av følgende linjevalg: musikk, KRIK, dans eller disippelskap. Skolen ble startet i Oslo i 1913 og flyttet inn i ny skolebygning i Kristiansand i 1988. Siden 1999 har antall studietilbud økt fra ca 10 til ca 50 og antall studenter og elever økt fra ca. 80 til 220-250 for begge skolene.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • World Directory of Missionary Training
  • IMTN
  • ECTE (Europe)