Vilniaus Teologijos Koledžas

Welcome to Vilniaus Teologijos Koledžas

Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikš??ionių sąjungos dvasinio švietimo įstaiga -Vilniaus teologijos koledžas - suteikia galimybę Dievo pašauktiesiems lavinti turimas dovanas ir ruošia juos tarnavimui - vykdyti didįjį Kristaus pavedimą. VTK misijos teiginys yra labai glaustas. Kiekvienas jo žodis yra reikšmingas. Dvasinio švietimo įstaiga. Švietimas yra gyvybiškai svarbi mūsų misijos dalis. Lavinimas tarnavimui - tai daugiau nei akademinis paruošimas, tai dvasinė veikla. Mes esame evangelinio tikėjimo krikš??ionys ir norime evangelinio tikėjimo teologinį mokymą taikyti praktikoje. Mes ne tik siekiame suteikti išsilavinimą, atitinkantį aukš??iausius akademinius standartus, bet taip pat trokštame atnešti dieviškus pasikeitimus į tas bažny??ias, kurioms tarnaujame. Suteikia galimybę. Suvokiame, kad lavinti dovanas negalima jėga, svarbu tai daryti vidinės motyvacijos skatinamam. Tikimės, jog patys studentai uoliai studijuos ir sieks dvasinio tobulėjimo. Mes suteikiame daug galimybių akademinio, dvasinio ir visuomeninio gyvenimo tobulinimui, ta??iau kiekvienas studentas yra atsakingas už savo augimą šiose srityse. Dievo pašauktiesiems. Esame įsitikimę, kad Dievas ir šiandien šaukia žmones Jam tarnauti. Jis pašaukia žmones būti pastoriais, evangelistais, misionieriais, ir t.t. Lavinti turimas dovanas. Dievo pašaukti tarnauti žmonės yra apdovanoti tiek įgimtomis, tiek antgamtinėmis dovanomis. VTK suteikia galimybę studentams atrasti tas dovanas ir kiek galima labiau jas lavinti. Ruošia juos tarnavimui. Mes ruošiame žmones, kurie yra pašaukti tarnauti. Evangelijos tarnautojams reikalingas geras Dievo žodžio pamatas. Kiekvienam studijuojamam kursui Biblija yra pagrindinis vadovėlis. Ja remiantis pateikiamas tvirtas teologinis mokymas ir jo praktinis pritaikymas tarnavimui bažny??ioje. Vykdyti didįjį pavedimą. Galutinis koledžo tikslas yra paruošti studentus, kurie vykdytų didįjį pavedimą - ne tik skelbtų Evangeliją, bet ir taptų tikrais Jėzaus mokiniais.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • E-AAA (Euro-Asia)