Korteboskolan

Welcome to Korteboskolan

Kunskap är en del av livet. Korteboskolan är platsen dit man kommer för att utvecklas och formas som människa tillsammans med andra. Med teoretiska studier, praktiska erfarenheter och en nära gemenskap vill skolan vara en sådan livsutvecklande miljö. Du som väljer teologilinjen får brottas med bibliska texter och hur kristen tro skall gestaltas. I denna process möts historia, nutid och framtid. Teoretiska studier, enskilt och i grupp, varvas med praktik och möten med andra människor På själavårdslinjen har du möjlighet att formas till själavårdare eller få hjälp att fungera bättre i ditt yrke. Genom teoretiska kunskaper och genom att under handledning börja ge själavård skapas förutsättningar för angelägna uppgifter i en tid där behoven för själavård och terapi är stora. Förutom dessa linjer erbjuder Korteboskolan även annan form av utbildning, exempelvis kvällskurser.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • ECTE (Europe)